HarvestLab 3000

John Deere HarvestLab 3000 -tunnistin on patentoitu ja kehitetty yhteistyössä Carl Zeiss -yhtiön kanssa. Se hyödyntää lähi-infrapunaan (NIR) perustuvaa spektroskopiaa ja analysoi korjatun sadon, säiliörehun tai lietteen eri ainesosat.

Yksi anturi – kolme sovellusta

HarvestLab 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa ja perustuu miljoonien tuntien käytännön kokemukseen. Tunnistin pystyy ottamaan huomioon 12 prosenttia laajemman aallonpituusspektrin tarkkuuden parantamiseksi ja tuottaa yli 4 000 mittauspistettä sekunnissa. Tyypillisesti tämä vastaa noin miljoonaa mittausta kuormaa kohti. Se ei tuota sinulle vain yhtä satunnaista näytearvoa, vaan tilastollisesti luotettavaa tietoa ajon aikana

Virheet, joita yleensä ilmenee manuaalisessa näytteenotossa, kuten altistuminen hapelle tai lämmölle ennen kuin näyte saapuu seuraavaan laboratorioon, poistuvat kokonaan.

John Deeren Manure Sensing -lannantunnistus antaa kaiken lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden levittää N-, P- ja K-ravinteita tarkasti ravinnetavoitteen ja rajamäärän kg/ha perusteella sekä hyödyntää käyttöpaikkakohtaisia annostelukarttojakin.

Oma liikkuva laboratoriosi – hyödynnä ympäri vuoden

HarvestLab 3000 voi toimia myös laboratorioyksikkönä varastossa tai toimistossa, jossa siitä on hyötyä ympäri vuoden. Liitäntä ajoneuvon virtalähteeseen takaa täysin vapaan liikkuvuuden, ja saat tietoja välittömästi, olitpa missä tahansa. Reaaliaikaiset tulokset auttavat takaamaan oikean aineshallinnan, täsmällisen syötön annostelun ja karjan terveyden. Näin voit säästää tarpeettomissa lisäosissa ja samalla saavuttaa suurempaa tuottoa lihan, maitotuotteiden tai biokaasun tuotannossa sekä siten yrityksen parempaa kannattavuutta.

Lue lisää HarvestLab 3000 ja sen hyödyistä:

HarvestLab 3000 | Täsmäviljelyteknologia | John Deere FI