John Deere HarvestLab 3000 leikkuupuimureihin

John Deere tarjoaa nyt HarvestLab 3000:n S- ja T-sarjan leikkuupuimureihin, mikä laajentaa lähi-infrapuna-anturin käytön neljään toiminteeseen mahdollistaen viljan ja rapsin jatkuvan analysoinnin.

HarvestLabTM 3000 tunnetaan ajosilppureista, käytöstä paikallaan ja lannantunnistuksesta.

Nyt se on leikkuupuimurien lisävaruste nimeltä Grain Sensing. Se auttaa mittaamaan vehnän, ohran ja rapsin tärkeät laatuparametrit reaaliaikaisesti ja jatkuvasti. Kosteuden lisäksi voidaan nyt määrittää vehnän, ohran ja rapsin proteiinipitoisuus. Lisäksi voidaan tallentaa ohran tärkkelyspitoisuus ja rapsin öljypitoisuus.

Tämä tarkoittaa, että maanviljelijät saavat paikkakohtaista tietoa yksittäisten peltojen sadon laadusta, minkä ansiosta: Maanviljelijät tietävät varmasti, soveltuuko vehnä laadultaan jauhatukseen vai ruokintaan. Tällöin erät voidaan varastoida erikseen laadusta riippuen ja markkinoida entistä kohdistetummalla tavalla.

Parempi sadon dokumentointi, kun jyvien laatu tallennetaan pellon kussakin yksittäisessä pisteessä.

Maanviljelijät voivat verrata lajikkeita tai tarkistaa koneensa asetuksia.

Yleiskuva siitä, mitkä pellon alueet ovat muuttaneet ravinteet (esim. typen) onnistuneesti sadoksi ja proteiiniksi/öljyksi, jolloin seuraavan kauden lannoitteiden levitys voidaan suunnitella entistä paremmin.

Näin se toimii!

Ennen kuin jyvät menevät viljasäiliöön, ne kulkevat suoraan HarvestLabTM 3000:n edestä moottorikäyttöisen kierukan avulla. Yhdessä StarFireTM-vastaanottimen kanssa voidaan paikkakohtaiset tiedot tuoda 4. sukupolven näyttöön, joka voi synkronoitua automaattisesti John Deere Operations CenterinTM kanssa JDLinkTM-ratkaisun kautta. Siellä sadonkorjuun tuloksia voidaan tarkastella ominaisuuksilla, kuten Analyysi ja Peltoanalysaattori. Operations Center voidaan myös yhdistää kumppaniohjelmistoihin, jotta saadaan lisätietoja ja voidaan luoda levityskarttoja lannoitteiden tulevaa käyttöä varten.

Grain Sensing on täysin integroitu ratkaisu, joka asennetaan viljaelevaattoriin. Käyttö leikkuupuimurissa edellyttää seuraavia komponentteja:

  • HarvestLabTM 3000 -lähi-infrapuna-anturi
  • Lisävarustesarja anturin ja tarvittavan laitteiston asentamista varten
  • Maatalouden hallintajärjestelmän JDLinkTM-ratkaisu
  • Grain Sensing -viljantunnistuksen kalibrointi
  • Gen 4 -näyttö
  • StarFireTM-vastaanotin

HarvestLabTM-analysointi tukee maanviljelijöitä tulevassa viljelyssä ja lannoituksen suunnittelussa. Ratkaisu auttaa saamaan yleiskuvan ravinteiden määrästä (erityisesti typen), joka saadaan hyödynnettyä sadonkorjuun aikana. Tätä voidaan sitten käyttää kunkin peltoalueen ravinnetehokkuuden laskentaan.

Milloin se tulee saataville?

HarvestLabTM tulee keväällä 2023 saataville T-sarjaan (jälkiasennettavissa vuosimallista 2016 alkaen) ja S-sarjaan (jälkiasennettavissa kaikkiin S760-, S770-, S780-, S785- ja S790-malleihin) valmiiiksi seuraavaa sadonkorjuukautta varten.

Lisätieto HarvestLab tuotesivulta: Deere.fi | HarvestLab 3000